رفتارهای بازار سه اصل را در خود دارد:قیمتها،حجم معاملات و بهره های باز.

در تحلیل تکنیکال رفتار قیمت نقش اساسی را دارد و حجم معاملات و بهره باز تکمیل کننده آن هستند.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار هست:

1) همه چیز در قیمت لحاظ شده

شاید بتوانیم بگوییم که جمله همه چیز در قیمت لحاظ شده است پایه و اساس تحلیل تکنیکال هست و تا زمانی که به درک درستی از این جمله نرسیم شاید ادامه دادن تحلیل تکنیکال بیهوده باشد.

یک تحلیلگر تکنیکال قبل از هر چیز باید این باور را داشته باشد تمام عوامل مثل سیاسی ،بنیادی ،جغرافیایی و ... در قیمت سهم لحاظ شده است و همه تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که تغییرات قیمت تابعی از عرضه و تقاضا هست.

اگر تقاضا زیاد شود قیمت صعود میکند و برعکس اگر عرضه زیاد شود قیمت کاهش پیدا میکند.

این یک قانون هست که تحلیلگر تکنیکال هیچ دخالتی در عوامل تاثیر گذار بر قیمت نمیکند. پس پذیرش اولین اصل که همه چیز در قیمت لحاظ شده به عنوان اولین قدم مساوی است با پذیرش اهمیت بررسی قیمت.

با بررسی روند قیمتی به کمک ابزارهای تکنیکی مانند نوسانگرها یک تحلیلگر تکنیکال میتواند بهترین گزینه ها را تشخیص دهد و انتخاب کند.

2) قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند

دومین اصلی که باید بپذیریم این هست که قیمتها بر اساس روندها حرکت میکنند. و تا زمانی که به این باور نرسیم مطالعه ادامه مطالب بی فایده هست.

هدف از رسم نمودار قیمت شناسایی روند و پیشبینی جهت حرکت روند هست پیش از آنکه قیمتهای آتی روند آینده را مشخص کنند.

نظریه ثابت شده ای هست که میگوید قیمتها دوست دارند که روند فعلی خود را حفظ کنند بجای آنکه تغییر جهت دهند که این قانون بیان دیگری از قانون اول نیوتن درباره حرکت هست.

تحلیلگران تکنیکال معتقدند که روندها تا زمانی که عوامل خارجی بر آنها اثر نگذارد جهت خود را حفظ میکنند.

3) تاریخ تکرار میشود

تاریخ تکرار میشود و این کلیدی هست برای پیشبینی آینده از طریق تحلیل گذشته ، و یا اینکه بگوییم آینده چیزی نیست جز تکرار گذشته.

سوال: آیا تحلیل تکنیکال را میتوان در بازه های زمانی مختلف به کار برد؟

یکی از نقاط قوت تحلیل تکنیکال این هست که در بازه های زمانی مختلف کاربرد دارد یعنی چه معامله گران چند روزه و کوتاه مدت و چه معامله گران بلند مدت ، همه میتوانند از تحلیل تکنیکال بهره ببرند و شامل زمان خاصی نمیشود و این استراتژی معامله گر هست که در چه بازه زمانی معامله کند.

تحلیلگر تکنیکال با تعیین بازه زمانی مورد نظرش مشخص میکند که قصد پیشبینی برای چه مدت را دارد.

مثلا تحلیلگر تکنیکال برای پیشبینی بازه زمانی کوتاه مدت از نمودارهای روزانه و برای بلند مدت از نمودارهای هفتگی و ماهیانه بسته به سلیقه خودش استفاده میکند که به دلیل همین تکنیکها هست که این نوع تحلیل را تکنیکال نامیده اند.