سایت کانون کارگزاران

با استفاده از این سایت می توانید به اطلاعات مورد نیازتان در خصوص شرکتهای کارگزاری دست پیدا کنید و همچنین آخرین اخبار مربوط به شرکتهای کارگزاری و فعالیتهای کانون مشاهده کنید.

کار اصلی این کانون نظارت بر فعالیت کارگزاری ها و در مواردی هم رسیدگی به اختلاف بین شرکتهای کارگزاری با سایر اشخاص و نهادهاست.

شرکتهای کارگزاری هر ساله توسط این کانون رتبه بندی می شوند و کار اصلی این کانون برای افراد تازه وارد به بورس مشاهده لیست شرکتهای رسمی و فعال کارگزاری و رتبه بندی آنها است.

برای مشاهده لیست شرکتهای کارگزاری به ترتیب:

1)آدرس سایت به نشانی www.seba.ir را در مرورگر وارد می کنیم.


2)از منوی امور اعضا روی مشخصات اعضا کلیک کنید.


3)در صفحه باز شده روی مشخصات شرکتهای کارگزاری عضو کانون کلیک کنید.

4)در صفحه باز شده لیست تمامی شرکتهای کارگزاری به همراه مشخصات آنها قابل مشاهده است.