سایت کدال

معرفی:

کلمه کدال مخفف انگلیسی آن هست و به معنی سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران است و نشانی آن  www.codal.ir هست که تحت نظارت سازمان بورس فعال هست.

وظیفه سایت:

این سایت به منظور انتشار گزارشات مالی مربوط به وضعیت شرکتها بصورت رایگان ایجاد شده است و تمامی شرکت های فعال در بورس وظیفه دارند تا اطلاعات مورد نیاز سرمایه گذاران و شفافیت های مالی را طبق قانون برای این سامانه ارسال کنند تا به اطلاع عموم و در دسترس آنها قرار گیرد.

کاربرد کدال:

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار بورس و سایر بازارها٬ نیازمند اطلاعات شرکتها از لحاظ مالی و تصمیمات مدیریتی و وضعیت شرکت هستند. پس برای دسترسی به اطلاعات مورد نیازمان در مورد یک شرکت برای تحلیل و بررسی خرید سهم آن شرکت باید از این سایت استفاده کنیم.

ناشران کدال:

همه شرکت‌هایی که نمادشان در بورس ثبت شده جز ناشران بورسی هستند که باید گزارشهایی که سازمان بورس تصویب کرده را انتشار دهند تا بتوانند به فعالیت خود در بورس ادامه دهند.

بیشترین گزارش‌هایی که در سامانه کدال منتشر میشود:

1)صورت‌های مالی ماهانه ، سه ماه ، شش ماهه ، نه ماهه و سالانه

2)اطلاعات با اهمیت الف و ب

3)مراحل انجام افزایش سرمایه

4)یادداشت‌های صورت‌های مالی

5)گزارش فعالیت هیئت مدیره