موفقیت یا شکست هر فرد تحت تاثیر نوع نگرش ، عادات و رفتارهای او در زندگی هست. عادت های هر فرد باعث به وجود آمدن عمده رفتارهایش می شود. که در صورت تکرار یک عمل و ملکه شدن در ذهن به وجود می آید.در بازار بورس هم عادات بد و مخرب به ضرر افراد منجر می شود.

یکی از رفتارهایی که در بازار بورس مخرب هست خرید و فروش های پی در پی در کوتاه مدت است که میان اکثر معامله گران مشترک هست که منجر به ضرر آنها می شود.

شاید برایتان اتفاق افتاده باشد که سهمی را می خرید و مدتی را درجا می زند و شما آن را می فروشید و بلافاصله بعد از فروش شما سهم شروع به رشد می کند و شما می گویید من چقدر بدشانسم هر سهمی را می خرم یا افت می کند یا درجا میزند و هر سهمی را می فروشم صعودی می شود.

آیا شما واقعا بد شانس هستید؟

خیر-مشکل اصلی عادت خرید و فروش زیادی شماست که مدام معامله می کنید و صبر ندارید که این رفتار بیشتر بین کسانی که دائما پای سیستم هستند بیشتر هست و به امید خرید سهمی با روند شارپ مدام معامله می کنند. حتی افراد با سابقه در بازار بورس!

همه ما عادت های بدی داریم که از آن ناراحتیم واقعا چگونه می توان عادت های بد را از بین برد؟

اولین کاری که باید انجام دهیم آگاهی در مورد ضررهای آنها است و خرید و فروش مداوم باعث عقب ماندن از بازار و فرصت سوزی می شود.