فرض کنید یک دوره معاملاتی آپشن به تازگی برای سهم خودرو منتشر شده است و هنوز هیچ معامله‌‌ای نشده، حالا در روز اول شخصی به نام محمد اقدام به یک خرید فزاینده می‌کند و ۱۰ قرارداد ضخود۱۰۴۰ می‌خرد، از آن طرف قاعدتاً یک یا چند نفر اقدام به فروش فزاینده کرده‌اند، مثلاً علی اقدام به فروش فزاینده کرده است و ۱۰ قرارداد به محمد فروخته است.

تا اینجا، ۱۰ موقعیت بازِ خرید وجود دارد که متعلق به محمد هستند و ۱۰ موقعیت بازِ فروش که متعلق به علی هستند و بطور کلی ۱۰ موقعیت باز در این نماد وجود دارد.
یک معامله دیگر هم روی این نماد انجام می‌شود، مریم ۷ قرارداد از پروانه می‌خرد و به این صورت محمد و مریم جمعاً ۱۷ موقعیت بازِ خرید و علی و پروانه جمعاً ۱۷ موقعیت بازِ فروش دارند. در نتیجه بطور کلی تعداد موقعیت‌های باز به ۱۷ عدد می‌رسند.
حالا علی که اول ۱۰ قرارداد فروخته بود و دارای ۱۰ موقعیت بازِ فروش است، تصمیم می‌گیرد ۵ عدد از موقعیت‌هایش را ببندد، پس اقدام به خرید کاهنده می‌کند، سفارش ۵ قرارداد در طرف خرید می‌گذارد و در طرف دیگر، شخصی به نام امید اقدام به فروش فزاینده می‌کند و ۵ قرارداد را به او می‌فروشد.
این چه تاثیری بر موقعیت‌های باز می‌گذارد؟در اصل هیچ!

محمد و مریم هنوز جمعاً ۱۷ موقعیت باز خرید خود را دارند، علی حالا ۵ موقعیت باز فروش دارد (۵ عدد را بست)، امید ۵ عدد و پروانه ۷ عدد، جمعاً ۱۷ موقعیت بازِ فروش.
پس تا اینجا باز هم تمام موقعیت‌های باز، همان ۱۷ عدد هستند.
در دقایق پایانی این روز یک معامله دیگر هم انجام می‌شود، مهسا ۱۰ قرارداد به پریسا می‌فروشد و تایم بازار تمام می‌شود.
در نهایت در پایان تایم معاملات، محمد و مریم و پریسا جمعاً ۲۷ موقعیت بازِ خرید دارند و علی، امید، پروانه و مهسا هم جمعاً ۲۷ موقعیت بازِ فروش دارند (توجه کنید همیشه تعداد موقعیت بازِ خرید و تعداد موقعیت بازِ فروش در هر نماد اختیار معامله‌ای باید با هم برابر باشند).
خب پس در پایان روز بطور کلی ۲۷ موقعیت باز روی این نماد داریم.

این عدد چطور افزایش یا کاهش می‌یابد؟این عدد هنگامی افزایش می‌یابد که تعداد موقعیت‌های باز شده بیشتر از تعداد موقعیت‌های بسته شده در آن روز باشند.برای مثال اگر علی ۳ عدد از ۱۰ موقعیت بازِ خرید خودش را بخواهد ببندد، اقدام به فروش کاهنده می‌کند و از آنطرف مهسا هم بخواهد ۳ موقعیت بازِ فروش خود را ببندد، اقدام به خرید کاهنده می‌کند، در نتیجه سه موقعیت باز بسته می‌شوند و اگر در آن روز ۳ موقعیت جدید باز نشود در نهایت تعداد موقعیت‌های باز از ۲۷ به ۲۳ عدد کاهش می‌یابد.

این عدد به چه کار می‌آید؟
مثلا در حال حاضر تعداد موقعیت باز در نمادهای اختیار خرید خودرو به این شرح است (از زیاد به کم):
ضخود۱۰۴۴ = ۴۱۲ هزار و ۱۱۶ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۲ = ۱۹۲ هزار و 700 موقعیت باز
ضخود۱۰۴۳ = ۷۴ هزار و ۳۲۴ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۵ = ۶۳ هزار و ۶۸۶ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۸ = ۴۵ هزار و ۴۹۵ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۶ = ۲۶ هزار و ۸۱۹ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۱ = ۲۵ هزار و ۲۵۲ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۰ = ۲۰ هزار و ۵۹۳ موقعیت باز
ضخود۱۰۴۷ = ۲ هزار و ۲۵۳ موقعیت باز

نکته اول: تعداد موقعیت باز معیاری برای نقدشوندگی قرارداد است. اگر از میان این قراردادها ضخود۱۰۴۷ را داشته باشید، قابلیت نقد شدن (تبدیل به پول نقد شدن آن) کم است و اگر زمانی بخواهید آنرا ببندید به زحمت خواهید توانست، در حالی که ضخود۱۰۴۴ براحتی معامله خواهد شد. همچنین از آنجایی که در دارایی‌های با نقدشوندگی بالا، ناهمخوانی‌های بسیار شدید ما بین قیمت تقاضا و قیمت عرضه وجود ندارد، احتمال اینکه راحت‌تر بتوانید در آینده قرارداد را به قیمت مورد نظر خودتان بفروشید نیز بیشتر است.نکته دوم: مقایسه تعداد موقعیت باز یک قرارداد به حجم معاملات روزانه آن می‌تواند راهگشا باشد. وقتی که حجم معاملات روزانه یک قرارداد از تعداد موقعیت‌های باز آن تجاوز کند، نشان دهنده آن است که معامله آن قرارداد در آن روز به صورت فوق العاده‌ای بالاتر بوده است که با توجه به وضعیت سهم پایه می‌تواند علامتی برای شما باشد. البته ممکن است این افزایش شدید صرفاً نتیجه سیگنال شدن آن قرارداد توسط یک کانال باشد و نکته خاصی نداشته باشد!نکته سوم: افزایش تعداد موقعیت باز نسبت به روز یا روزهای گذشته نشان دهنده ورود پول به آن نماد و کاهش این عدد نشان دهنده خروج پول از آن نماد است. هر چه این افزایش/کاهش شدیدتر باشد نشان دهنده ورود/خروج پول قدرتمند‌تری است. البته دقت داشته باشید که هر ورود/خروج پولی و به تبع آن افزایش/کاهش تعداد موقعیت باز، لزوماً یک اتفاق با معنی نیست.افزایش تعداد موقعیت بازِ یک نماد نشان دهنده جلب توجه و علاقه معامله‌گران به آن نماد است، که ممکن است به سادگی بخاطر این باشد که کانالی آن نماد را در روز گذشته سیگنال کرده است، حجم معاملات بالا بوده و امروز تعداد موقعیت باز آن بالا رفته است. همچنین به ازای هر موقعیت باز خریدی در آن نماد اختیار خرید (که با پیش‌بینی صعود سهم پایه است)، یک موقعیت باز فروش (که با پیش‌بینی نزول سهم پایه است) وجود دارد، یعنی دو پیش‌بینی متفاوت!
پس تعداد موقعیت باز افزایش یافته است و پول وارد نماد شده است اما این اتفاق به معنی پیش‌بینی خاصی نیست! فقط همان نکته ورود پول و خروج پول اهمیت دارد که نشان می‌دهد بازار بنا به دلیلی نظرش به آن قرارداد جلب شده است!