1) بخش اول توضیح مزایای قراردادهای آتی

2) بخش دوم توضیح قراردادهای آتی

3) معرفی سایت تابلو معاملات آتی

4) توضیح وجود اهرم در معاملات آتی

5)توضیح معامله انجام شده در بازار آتی پسته

6) ویژگی سود گرفتن هم از افت قیمت و هم ار رشد قیمت(دو طرفه بودن)


7) کاربرد تحلیل تکنیکال در بازار آتی

8) گرفتن 23 درصد سود در 24 ساعت!!!


9) نحوه بستن قراردادهای آتی (آفست کردن)