آموزش بورس

برای شروع سرمایه گذاری در بورس باید با چه مقدار پول شروع کنیم؟

/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C

اول اینکه فرقی ندارد که شما پانصد هزار تومان پول دارید یا پانصد میلیون تومان ، این قاعده برای تمام شما یکسان هست...