اختیار معامله سهام

اهرم در معاملات آپشن

/%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86

فرض کنید شما ۱۰ میلیون تومان پول دارید و قصد سرمایه‌گذاری آن را دارید...