بورس

فقط کاری را که میفهمید انجام دهید!

/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3%DB%8C

اگر شما کاری رو به صورت پیوسته تمرین و تکرار کنید میتوانید به سطحی از مهارت برسید که هیچکس نتواند در آن کار با شما رقابت کند. پس از آن اوضاع بر وفق مراد شما خواهد بود. در بازار سرمایه علاوه بر یادگیری مهارتهای کلی ...


آشنایی با میانگینهای متحرک و نحوه سیگنال گیری با آنها

/%D9%85%D9%88%D9%88%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AC

میانگین متحرک یکی از ساده ترین و ابتدایی ترین اندیکاتورھاست و در تعریف آن باید گفت که این میانگین از میانگین گیری  n قیمت قبلی...