حجم معاملات

اصطلاح پول هوشمند!!

/%D9%BE%D9%88%D9%84-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF

پول هوشمند یک نقدینگی هست که توسط غولهای بزرگ بازار، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی وارد یک سهم می‌شود که ما با شناخت رفتار آن می توانیم سرمایه خودمان را...