حساب در اختیار بورس

نحوه گرفتن کد معاملاتی آتی

/%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A2%D8%AA%DB%8C

کد آتی جدا از کد بورسی هست. یعنی کسی که در بورس کد معاملاتی دارد، با آن نمی‌تواند معاملات آتی خودش را انجام دهد.