خرید اختیار فروش

سود گرفتن از افت قیمت در بازار آپشن

/%D8%B3%D9%88%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A2%D9%BE%D8%B4%D9%86

چطور بدون وارد شدن به بحث استراتژی ‌های معاملاتی آپشن می ‌توان از ریزش ‌ها و روندهای نزولی هم سود بدست آورد؟!