خرید و فروش زیادی

معامله زیادی ممنوع!

/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C

یکی از رفتارهایی که در بازار بورس مخرب هست خرید و فروش های پی در پی در کوتاه مدت است که میان اکثر معامله گران مشترک هست که منجر به ضرر آنها می شود.شاید برایتان اتفاق افتاده...