سود

اختیار معامله و کاربردهای آن

/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86

اختیار معامله که آپشن هم به آن گفته می شود ، اصطلاحی هست که توسط فعالین بازار سهام استفاده می‌ شود. این قرارداد بین خریدار و فروشنده اختیار بسته می‌ شود ، طوری که دو طرف توافق می‌ کنند ، در آینده معامله را انجام بدهند. خریدار اختیار با پرداخت مبلغ مشخص ، اختیار(حق) خرید یا فروش دارایی گفته شده در قرارداد را...


احساسی عمل نکنید!

/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C

معامله گران موفق زمانی که مدتی را به طور پیوسته ضرر می کنند معاملات خودشان را متوقف می کنند و استراتژی خود را دوباره بررسی می کنند تا ایرادات آن را بگیرند ولی کسانی که حرفه ای عمل نمی کنند...